WIFI

WIFI

WIFI – Ditt egna trådlösa nätverk

Som företagare vill du ha en flexibilitet att koppla upp dig vart du vill i dina lokaler. Du behöver ett trådlöst nätverk. WIFI är just ett sådant nät, WIFI opererar inom ett öppet spektrum, vilket gör miljön för att ditt radionät förändras så fort du eller dina grannar tar in nya enheter med en radioantenn inom den ytan som ditt wifi-nät täcker. Hur mycket den förändringen påverkar kvalitén beror på din belastningsgrad och hur känsliga dina applikationer är.

Säker uppkoppling

Stabil uppkoppling

Anpsassat till dina applikationer

Vi ser ofta att man installerar WIFI med fokus på räckvidd mer än kapacitet och stabilitet. Vilket ofta leder till problem. Samtidigt som att det är lätt att göra fel när det kommer till WIFI, så är det också möjligt att få WIFI riktigt bra. Vi kan leverera WIFI som en tjänst eller som produkt. Vi anordnar workshops runt era behov.

ARGON – WIFI som tjänst

Med vår WIFI-tjänst ARGON så får företaget ett kontrollerat, prioriterat och hanterat nät. ARGON är ett komplett skalbart WIFI-nät för dig och din organisation. I och med att vi blir mer och mer rörliga på våra företag, kräver vi mer av av våra nät. Ditt nät blir lätt en trång sektor. ARGON erbjuder ett homogent nätverk då vi designar, integrerar, övervakar och hanterar ditt WIFI nät under en och samma plattform och filosofi.

Kontrol

Prioritering

Kanalhantering

 • Hårdvara

  ARGON erbjuder inte bara accesspunkterna och routrar utan också kontroll på applikationsnivå.

 • Design

  ARGON erbjuder mer än en standardiserad design, ARGON levererar en anpassad design som motsvarar dina behov

 • Integration

  ARGON inkluderar integration av ditt nät inklusive konfigurering och integrering av övervakningssystem och konfigurationssystem

 • Övervakning

  ARGON erbjuder inte bara incidenthantering utan också en proaktiv eventhantering, du får också regelbundet en rapport med status på tillgänglighet och nätverksbelastning

 • Dokumentation

  ARGON kommer med en nätverksansvarig som tar hand om din nätverksdokumentation.

 • Support & Eskaleringshantering

  ARGON inkluderar en plattform för hantering av support. Vid eskalering av felrapporter får du den kommunikation du kan förvänta dig när den är som viktigast.

 • Service beskrivning & Ansvarsmatris

  När du köper ARGON så får du en tydlig tjänstebeskrivning inklusive en ansvarsmatris för att din tjänst ska fungera efter dina förväntningar

 • Kundportal

  ARGON inkluderar en kundportal

WIFI – Radionät

Vad är grunderna i ett trådöst nät

Läs mer