WIFI

Ditt egna trådlösa nätverk

Som företagare vill du ha en flexibilitet att koppla upp dig vart du vill i dina lokaler. Du behöver ett trådlöst nätverk. WIFI är just ett sådant nät, WIFI opererar inom ett öppet spektrum, vilket gör miljön för att ditt radionät förändras så fort du eller dina grannar tar in nya enheter med en radioantenn inom den ytan som ditt wifi-nät täcker. Hur mycket den förändringen påverkar kvalitén beror på din belastningsgrad och hur känsliga dina applikationer är.

Argon – WIFI som tjänst

Vi ser ofta att man installerar WIFI med fokus på räckvidd mer än kapacitet och stabilitet. Vilket ofta leder till problem. Samtidigt som att det är lätt att göra fel när det kommer till WIFI, så är det också möjligt att få WIFI riktigt bra. Vi kan leverera WIFI som en tjänst eller som produkt. Vi anordnar workshops runt era behov.

ARGON – WIFI som tjänstMed vår WIFI-tjänst ARGON så får företaget ett kontrollerat, prioriterat och hanterat nät. ARGON är ett komplett skalbart WIFI-nät för dig och din organisation. I och med att vi blir mer och mer rörliga på våra företag, kräver vi mer av av våra nät. Ditt nät blir lätt en trång sektor. ARGON erbjuder ett homogent nätverk då vi designar, integrerar, övervakar och hanterar ditt WIFI nät under en och samma plattform och filosofi.

~

Säker uppkoppling

Stabil uppkoppling

Anpassat till dina applilkationer

Kontroll

Z

Prioritering

Kanalhantering

W

Hårdvara

ARGON erbjuder inte bara accesspunkterna och routrar utan också kontroll på applikationsnivå.

W

Integration

ARGON inkluderar integration av ditt nät inklusive konfigurering och integrering av övervakningssystem och konfigurationssystem.

W

Dokumentation

ARGON kommer med en nätverksansvarig som tar hand om din nätverksdokumentation.

W

Service beskrivning & Ansvarsmatris

När du köper ARGON så får du en tydlig tjänstebeskrivning inklusive en ansvarsmatris för att din tjänst ska fungera efter dina förväntningar.

W

Design

Argon erbjuder mer än en standardiserad design, ARGON levererar en anpassad design som motsvarar dina behov.

W

Övervakning

ARGON erbjuder inte bara incidenthantering utan också en proaktiv eventhantering, du får också regelbundet en rapport med status på tillgänglighet och nätverksbelastning.

W

Kundportal

ARGON inkluderar en kundportal

W

Support & Eskaleringshantering

ARGON inkluderar en plattform för hantering av support. Vid eskalering av felrapporter får du den kommunikation du kan förvänta dig när den är som viktigast.

Share This