AGILA LÖSNINGAR FÖR NÄTVERK OCH DATAKOMMUNIKATION

ARKITEKTUR – DRIFT – SÄKERHET – KOMPONENTER

IT-säkerhet, en dimension i allt vi gör

Hanteringen av IT-säkerhet behöver vara en levande process med flera beröringspunkter. Att bygga en säkerhetslösning är i slutändan en avvägning mellan isolering och tillgänglighet. Vi rekommenderar att man skapar en modell som regelbundet går igenom policy, utvecklingen av attacker och ålder på firmware och hårdvara. Allt för att säkerställa att just er lösning ger bästa möjliga skydd mot aktuella hotbilder.

WIFI – ditt egna trådlösa nätverk

Som företagare vill du ha en flexibilitet att koppla upp dig vart du vill i dina lokaler. Du behöver ett trådlöst nätverk. WIFI är just ett sådant nät, WIFI opererar inom ett öppet spektrum, vilket gör miljön för att ditt radionät förändras så fort du eller dina grannar tar in nya enheter med en radioantenn inom den ytan som ditt wifi-nät täcker. Hur mycket den förändringen påverkar kvalitén beror på din belastningsgrad och hur känsliga dina applikationer är.

Vi ser ofta att man installerar WIFI med fokus på räckvidd mer än kapacitet och stabilitet. Vilket ofta leder till problem. Samtidigt som att det är lätt att göra fel när det kommer till WIFI, så är det också möjligt att få WIFI riktigt bra. Vi kan leverera WIFI som en tjänst eller som produkt. Vi anordnar workshops runt era behov.

LAN – ditt nätverk

I ett företag så vill du att ditt nät ska leverera efter dina förväntningar vad det gäller tillgänglighet, integritet, stabilitet och säkerhet. Det ska vara anpassat för de applikationer som du kommer att implementera i nätet och det ska anpassas så att bara de med behörighet får tillgång till den information de har rätt till.

SD-WAN – sammankoppling av kontor

I ett företag så vill du att ditt nät ska leverera efter dina förväntningar vad det gäller tillgänglighet, integritet, stabilitet och säkerhet. Det ska vara anpassat för de applikationer som du kommer att implementera i nätet och det ska anpassas så att bara de med behörighet får tillgång till den information de har rätt till.