SD WAN

  • Säkerhet

    Enklare hantering av krypterade VPN tunnlar, paketidentifiering och insyn och kontroll på trafikflöden

  • Näthantering

    Centrala uppdateringar av nätverkets brandväggsregler, mjukvaror och konfigurationer

  • Optimering av uppkopplingar

    Aktivt mäta tillgänglig bandbredd och kvalitet samt frigöra kapacitet för kritisk trafik.

Ett nätverk är en sammankoppling av datorer som liknar våra bilvägar. Man skulle kunna säga att vår gps i bilen motsvarar en router och en nätverks switch liknar en vägkorsning. Tidigare hade varje vägkorsning en gps, nu med SD-WAN så sitter vår gps i molnet ungefär som google maps.  

När man bygger/kopplar ihop datanät används ofta något som heter policy based routing. Det betyder i stort sätt att man skriver instruktioner för vilken väg som man ska skicka data i nätverket beroende på typ av data, vart den kommer i från och vart den ska. Detta har tidigare varit en manuell och komplex process. Ändringar och uppdateringar i IT infrastrukturen blev ett tidsödande arbete.

SD – WAN  förenklar hanteringen av ditt nätverk mellan olika platser eller kontor (Wide Area Network, WAN). I SD-WAN uppnår man detta genom att separera kontroll och data trafik.

Med SD WAN kan man nu enkelt centralisera hanteringen av stora och geografiskt spridda nät. När man centraliserar IT driften förenklar det hanteringen av molnlösningar, uppdateringar av applikationer och valet av bästa tillgängliga uppkoppling i ditt nätverk mellan olika platser/kontor.

Dataplan och kontrollplan – Separering av last och logik

När man skickar data så kontrollerar man vilken data som ska skickas och vilken logik som ska tillämpas.

Data planet – hanterar data ska skickas

Kontroll planet – hur ska lasten delas upp, vart lasten ska, i vilken ordning den ska skickas och har lasten kommit fram, vilka paket som ska skickas igen.

Säkerhet

Nästan alla SD-WAN-leverantörer erbjuder nu grundläggande brandväggsfunktioner som standard. De mest utvecklade SD-WAN leverantörerna kombinerar en omfattande uppsättning avancerade säkerhetsfunktioner med funktioner som stöder och optimerar SD-WAN.  De använder paketidentifiering för att förstå trafikflöden. Till exempel går trafiken till eller kommer från en betrodd plats eller molnbaserad tjänst? Ytterligare funktioner inkluderar innehållsfiltrering, slutpunktsidentifiering och hantering samt underlättar arbetet med att kunna skapa en bra datapolicy.

Näthantering

Central hantering av uppdateringar av existerande och nya applikationer. När man arbetar med applikationer så behöver dessa uppdateras kontinuerligt på alla platser samtidigt. För detta behövs ett regelverk som schemalägger detta arbete på ett smidigt sätt. Tidigare så gjordes uppdateringar lokalt och varje enhet uppdaterades manuellt. Med SD-WAN så sker detta centralt.

Central hantering av brandvägg, med SD WAN så kan du hantera dina brandväggs regler centralt, i och med detta så kan man minimera kostnader för service och underhåll på många platser/kontor. När du t.e.x. behöver hantera en snabb utbyggnad på flera avlägsna orter där många saknar kvalificerad IT personal så kan man med SD-WAN hantera liknande arbeten mycket smidigare . Det är fullt möjligt att skicka brandväggar direkt från fabriken till önskat kontor utan att behöva förinstallera eller konfigurera enheterna. När du har packat upp och aktiverat apparaten ansluter denna automatiskt till SD- WAN leverantörens moln kontroll som skickar ut en grundläggande konfiguration. Denna konfiguration upprättar en mycket säker krypterad anslutning där sedan den fullständiga konfigurationen skickas till enheten via den krypterade anslutningen.

Optimering av uppkopplingar

När man tidigare haft flera ihopkopplade kontor och behövt säkerställa att datatrafik eller applikationer får rätt prioritet har vanligtvis MPLS använts. Gäller även då du behövt utöka din datakapacitet eller styra om kapacitet och resurser. Med SD-WAN kan du nu välja produkter som hjälper dig att prioritera och flytta över trafik till internet på aktivitets/applikations nivå. Man kan även bygga hybridnät där t.e.x. ditt ekonomisystem använder MPLS men Facebooktrafik och andra applikationer skickas över internet.

Beroende på dina krav gällande tillgänglighet och kvalitet på datatrafiken så kan SD-WAN själv hantera dina uppkopplingar, utvärdera olika alternativ och sedan göra ett aktivt val för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på dataöverföringen.

SD WAN mäter aktivt den tillgängliga bandbredden inklusive fördröjningar mellan krypterade slutpunkter i realtid för att välja den bästa lämpliga vägen beroende på applikation. Om den uppmätta bandbredden inte är tillräcklig för att upprätthålla affärskritisk trafik, skiftar SD-WAN automatiskt sessioner för icke-kritisk trafik till sekundära länkar för att frigöra bandbredd för datatrafik med hög prioritet.

Internet (IP) där är värden(Host) ansvarig för att trafiken kommer fram. Med MPLS så lägger man på ett lager med etiketter för att säkerställa leverans. MPLS är dyrare än internet, mycket dyrare. Internet levererar 99% tillgänglighet det är i genomsnitt 3 Dagar, 215 timmar och 39 minuter med ned tid på ett år. MPLS erbjuder 99.99% tillgänglighet, det är i genomsnitt 52 minuter ned tid på ett år.

Samarbetspartner

Minska dina kostnader med bandbreddsoptimering

Om du har filialer och avlägsna platser som behöver köra SaaS-applikationer eller ansluta till ditt nätverk, kan SD-WAN dramatiskt minska dina WAN-kostnader. Det traditionella sättet att sända trafik till ett huvudkontor är kostsamma MPLS anslutningar. 

Med SD-WAN kan du skapa säkra internetuppkopplingar med hög tillgänglighet i molnet. Vår SD-WAN upprätthåller ett mycket kostnadseffektivt och fullständigt säkert krypterat nätverk.

Använd gärna kalkylatorn för att se hur mycket din verksamhet kan spara på en SD-WAN lösning.

Beräkna mina besparingar