SDWAN ett attraktivt alternativ till MPLS

by | Nätverk

Introduktion till WAN 

När företag växer och behöver flera kontor, så skulle man kunna sätta upp en lokal IT miljö på varje kontor. Men det är det lättare, billigare och smidigare att centralisera IT så mycket som möjligt. För att lyckas med så måste nätverket mellan kontoren agera som ett lokalt nätverk (LAN). Ett datanätverk för sammankoppling av kontor kallas WAN, Wide area Network.

Förenklat kan trafiken i ett LAN delas upp data och kontrolldata. Med data avses den information som ska till mottagaren. Kontrolldata styr så att informationen kommer dit den ska. I ett lokalt nät sätts regler för hur trafiken ska prioriteras och man har koll på kvalitet och kapacitet, då man äger alla resurser. När man kommer utanför sitt eget nät, så köper man en tjänst ”internet” som använder delade resurser och det finns inga prioriteringsregler eller kvalitetslöfte från leverantörerna.

Kort om MPLS

För att säkerställa prioritering och kvalitet i WAN, byggde globala leverantörer privata nät med egna resurser. Detta byggdes ofta på tekniken MPLS eller liknande varianter. MPLS krävde att man programmerade regler i routrar manuellt i ett DOS-liknande gränssnitt med kommando inmatning, s k Command Line interface CLI. Detta medförde att administrationen och hantering av MPLS blir omfattande och därmed kostsam. 

Som företag kunde man nu köpa en tjänst där man kopplade ihop de olika kontoren så att datakommunikationen mellan dessa uppförde sig som ett LAN. När man behövde göra förändringar var det ett tidskrävande och avancerat arbete, med denna högre kostnadsbas blir priserna för MPLS är flera gånger högre än för datakommunikation över det öppna Internet. En viktig faktor i prismodellen för MPLS är datavolym, ju mer information som skickas desto högre kostnad.

Introduktion av SDWAN

Till skillnad från de privata nätverken med MPLS utnyttjar SD-WAN det öppna Internet. Med hjälp av ett lager kan man kontrollera prioritering av sin egen trafik mellan kontoren.

SDWAN är byggt på att man lyckades separera kontrollplanet hur man ska skicka data, ifrån dataplanet. Med separationen så började man utveckla och förbättra kontroll-planet. Man kunde också flytta kontrollen centralt och fjärrstyra sitt nät.

Med SDWAN så får man kontroll på kapacitet och prioritet av sin egen trafik mellan kontoren. I och med det så blir Internet en tillräckligt bra bärare av din trafik och du får en lägre transportkostnad av data.

 

När ska jag välja vad?

Få företag i dag har behovet av en renodlat MPLS-lösning. Affärskritisk kommunikation förknippad med höga kostnader alternativt stora intäktsförluster vid ett eventuellt driftstopp bör prioriteras. Med de volymer på datakommunikation företag idag genererar, finns avsevärda belopp att spara genom att växla över till en hybridlösning med både MPLS och SDWAN. Ett generellt genomsnittsvärde i branschen talar om att cirka 3/4 av de flesta företags datakommunikation inte är så affärskritisk att den kräver MPLS.

Så beräknar du kostnad 

Här är ett enkelt räkneexempel för hur du beräknar kostnaden för SDWAN respektive MPLS. Kalylen kan användas för ge er en första estimering på besparingar inför en utvärdering. Beräkningarna för en generell kostnad per kontor, har ni skiftade trafikvolymer för olika kontor behöver du göra ställa upp olika kostnadsberäkningar per typ. För installationer med MPLS inkluderas ofta hårdvaran i månadsavgiften. Vid en övergång till hybridmiljö med både MPLS och SDWAN förutsätter vi att investering i nödvändig hårdvara krävs.

Kostnadsberäkning

Renodlad MPLS, kostnad per kontor
Exempel Trafikkostnad 600 kr per Mbps per månad. Volym 20 Mb.

Kostnad per Mbps multiplicerat kapacitet jag köper = MPLS kostnad per månad.
600 kr * 20 Mbps = 12,000 kr per månad.

Hybrid SDWAN, kostnad per kontor
Antagande om att 70% av trafiken kan flyttas till SDWAN (baserat på generella värden kring hur stor andel av företags nätverkstrafik som är affärskritisk och vår erfarenhet).

Förändrad MPLS Kostnad. Nytt kapacitetsbehov for MPLS under SDWAN -> 20 MB * 70% = 6 Mbps. Kostnad per Mbps multiplicerat kapacitet jag köper = MPLS kostnad per månad. 6 Mps * 600 kr = 3 600 kr/månad.

SDWAN transportkostnad. Med SDWAN så transporterar du trafiken nu med Internet. Internetkapacitet för SDWAN 100 Mbps. Genomsnittskostanden för internet är 30 kr/månad per Mbps. Kostnad per internt Mbps gånger kapacitet jag köper = kostnad Internet per månad. 30 kr * 100 MBps = 3,000 kr per månad.

SDWAN kostnad för hårdvara. SDWAN utrustning för 100 Mbps ca 15 000 kr.

Sammanställning
Tidsperiod för analys 36 månader.

MPLS
Kostnad per månad 12 000 kr * 36 månader = 432 000 kr.

SDWAN
Investering 15 000 kr.
Kostnad Internet för SDWAN per månad 3 000 kr.
Kostnad för MPLS 3 600 kr.
15 000 kr + 3 000 kr + 3 600 * 36 månader = 237 600 kr.

Besparing, 432 000 kr – 237 600 kr = 194 000 kr i besparing för ett kontor över 3 år. 

Anpassad beräkning

Varje installation är naturligtvis unik och kräver sin egen anpassade kostnadsberäkning. Ladda hem vår guide tillhörande Excel-mall för att göra en mer detaljerad beräkning. Vill du hellre att vi hjälper dig med planering och kostnadsberäkning är du självklart välkommen att höra av dig för en kostnadsfri konsultation.

Guide för kostnadsutvärdering av SDWAN

Därför får du spam trots ATP

Därför får du spam trots ATP

Ledande serverlösningar för e-post med s k ATP (Advanced Threat Protection) är oftast förstklassiga produkter. Samtidigt när du öppnar din inbox, hittar du spampost. Undersökningar visar att så mycket som 10-15 procent kan slinka igenom ditt trots ledande skydd. Vi...

Share This