Nätverksprodukter

Marknadsdrivna

Innovativa

Marknadsledande

Vi följer kontinuerligt den tekniska utvecklingen på marknaden och matchar vår produktportfölj till marknadsbehoven. Vi ser alltid till att vara i framkant med den nya tekniken och utvärderar noggrant tillverkare som är innovativa. När vi introducerar nya produkter väljer vi välkända marknadsledande tillverkare för att få högsta möjliga kvalitet och stabilitet.  Vi jobbar med professionell utrustning som ställer höga krav på tillförlitlighet. Självklart erbjuder vi professionell TAC-support. Vi tar hänsyn till alla säkerhetsaspekter när vi väljer nätverksprodukter, inklusive att de har stöd för alla viktiga säkerhetsprotokoll och funktioner.

Switchar

 • Funktion

  Stöd för för senaste standarderna

 • Kvalitet

  Proffesionella produkter med funktionsgaranti

 • Stöd för automatisk omkoppling

  Stödjer logisk formatering

 • Fjärrövervakning

  Produkterna ska kunna fjärrstyras och övervakas

 • Skalbarhet

  Produkterna ska vara framtidssäkra

Brandväggar

 • Prestanda

  Produkten ska ha en tillräcklig prestanda för att inte bli en flaskhals

 • Intelligens

  Produkten ska kunna stå emot de nya hoten som uppstår

 • Regelbunden uppdatering

  Leverantören ska ha regelbundna uppdateringar för att förhindra säkerhetshot

Bredbandslänkar

 • Stabilitet

  Dubbla länkar i dubbla polarisationer, GPS synkronisering

 • Höghastighetsinternet

  Upp till 1.5Gbps i länkhastighet

 • PTP & PTMP

  Punkt till punkt och punkt till multipunkt

Servrar

 • SAN

  Integrerad lagring med servern

 • Driftlängd

  Servern ska klara 24/7

 • Stabilitet

  Servern får inte hänga sig eller gå ned

WIFI Accesspunkter

 • Applikationshantering

  Produkten ska kunna övervaka och prioritera trafik på applikationsnivå

 • Densitet

  Produkten ska klara många samtidiga användare

 • Stabilitet

  Accesspunkten får inte hänga sig eller gå ned

 • Kanal plannering

  Stöd för kanalplannering

 • Fjärrövervakning/Hantering

  Produkten ska klara av att övervakas och hanteras från distans

 • QoS

  Styra/kontrollera trafik

Share This