Nätverksgrunder

Vad är ett LAN?

LAN (Local Area Network) är ett nätverk som spänner över ett mindre geografiskt område, t.ex en byggnad. De första nätverken skapades för att dela resurser mellan olika datorer. Det används när du vill dela på en skrivare eller en server. I grunden är ett nätverk flera enheter som har regler/protokoll för hur de kommunicerar med varandra. Alla enheter har sin egen mjukvara och styrs av standarder med protokoll för hur man skickar data.

Alla enheter har ett ID och en adress

Varje enhet i ett nätverk får tilldelat en unik IP-Adress och har en egen unik MAC adress. Protokollen använder dessa när enheterna pratar med varandra. (DNS – När en enhet kopplas upp mot internet så sker en adress uppslagning mot DNS en “global telefonbok” som översätter www till en nummerserie.)

Transport av data i ett nät

Enheterna kommunicerar via protokoll. Det första elektroniska kommunikations protokollen skickade all data i ett paket vilket senare utvecklades till en standard för att dela upp data i mindre paket som kunde skickas separat. Detta skapade en större tillförlitlighet i dataöverföringen.

Gemensamma standarder – protokoll

Protokollen är en standard som möjliggör kommunikation mellan enheter utan att egentligen känna till vem eller vad för programvara som du skickar information och data till. Det finns många protokoll, för att nämna ett par så finns det protokoll för hur man delar upp data, vad som behöver göras om datapaketen inte kommer fram som de ska, hur man skickar filer, hur man interagerar med internet och hur man skickar ett mail.

Specialiserade enheter

Nätverk består av olika enheter beroende på användningsområde så som, servers, routrar, switchar, skrivare och datorer. Varje specialiserade enhet använder ofta sitt eget protokoll för kommunikation.

Protokollet som de säger bestämmer vad ett nät är, är TCP / IP eller Transmission Control Protocol-Internet Protocol. I huvudsak beskriver TCP / IP ett protokoll som kommer att fungera på alla typer av datorer och operativsystem för att transportera data mellan olika system.

SMTP eller Simple Message Transfer Protocol är den grundläggande standarden för e-post SMTP kommer från en oskyldig ålder, och ingen trodde att det skulle vara nödvändigt att bevisa att den person som skickade ett meddelande var som de sa att de var. Detta utnyttjas idag ifrån hackers, så vår beskrivning av nätverkssäkerhet 101.

Ett annat viktigt protokoll som är från före 1972 är FTP, eller filöverföringsprotokollet. Det här är helt enkelt sättet att ladda upp eller ladda ner en fil från en Internet-dator. Med World Wide Web kommer vi att se ett annat kraftfullt protokoll – http, eller hypertextöverföringsprotokoll. HTTP tillåter oss att klicka på namnet på en webbplats och besöka den. Enkel, men mycket kraftfull.

Så där har du det – en del av basuppsättningen protokoll som gör dagens internetarbete. Faktum är att det finns tusentals standarder, var och en noggrant utarbetad av ingenjörer från hela världen för att göra olika funktioner på Internet-arbetet. Några av dem är över 20 år gammal nu – med tanke på deras ursprung, är det anmärkningsvärt att de har fungerar så länge.

Ska inte nät bara fungera?!

Varför kan man inte bara köpa hårdvara, koppla upp det och det fungerar stabilt över tiden?

Individuella sändningar, inte nätets kvalitet

Det finns inget protokoll som garanterar att nätet fungerar. Det vanligaste protokollet är TCP/IP och det är byggt för att få kvittens att paketen har kommit fram till mottagaren. Inte när de har kommit fram, hur snabbt de har kommit fram eller att ta reda på varför det inte kommer fram, lite som en GPS som visar vägen, men visar inte trafikstockningarna.

Du behöver separat övervakning

Övervakning blir avgörande för nätets kvalitet. För att hantera kvaliteten i ett IT nätverk så behöver man övervaka och hantera nätet separat. Här använder man oftast SNMP protokollet för att ta fram information och med den så kan du utläsa till exempel hur snabbt du kommer fram, vart det är trafikstockningar och vilka vägar som är tillgängliga i ditt nät. När man övervakar nätet behöver man veta vad som finns i nätet. Man vill att enheterna ska ha den senaste mjukvaran och man vill ha koll på belastningen när den ökar, och inte när det är försent.

Vad behövs för att se till att ditt nät finns där när du verkligen behöver det?

 • Nätverksdokumentation 

  Du kan bara hantera det du vet finns. När du hanterar ditt IT nät som vill du veta vad som finns idet.

 • Ett aktuellt nät 

  Ditt nätverks enheter använder en mjukvara, mjukvaror kommer med små och gratis mjukvaruuppdateringar som ofta är relaterade till att lösa eller förhindra skydda mot nyfunna säkerhetsrisker, introducering av nya funktioner i din programvara och förbättring av prestanda.

 • Belastning av ditt nät

  Med ett separat protokoll (till exempel SNMP) så kan vi övervaka hur belastade dina enheter är. Du kan se hur belastningen ökar över tiden och göra en uppdatering innan nätet blir överbelastat och börjar kasta ut data eller kraschar helt.

 • Nätverkskompetens

  När du övervakar ditt nät så ser du oftast en effekt av en situation men inte orsaken till den. För detta behöver du erfarenhet och IT nätverkskompetens. Effekten kan vara för ett avbrott kan vara till exempel, att paket inte kommer fram för att en buffert som slår i taket eller en CPU som överbelastas. Orsaken för ett avbrott kan vara tex. en mjukvarubug, eller att en buffert som slår i taket eller en CPU som överbelastas for att reglerna inte matchar i en dataöverföring. För att göra denna härledning behöver vara inläst på hur nätverksenheter degraderas över tiden om det inte uppdateras, hur det påverkas om när du introducera nya enheter & applikationer, hur nätet påverkas av en ökning av trafikbelastning över nätverket.

Nu vet du vad som behövs för att du ska kunna ta kontroll över ditt nät. Se till att det finns där när du verkligen behöver det, till exempel när du ska göra den där viktiga leveransen eller ta fram den där offerten som som kommer att lyfta dig till nya nivåer. Vi vet vad som behövs för att du ska kunna ha ett nät som som hjälper dig att serva dina kunder.

Share This