Guide för kostnadsutvärdering av SDWAN

När du som företag har flera kontor och du vill enkelt centralisera information, hantera delning av applikationer, säkra upp fjärranslutning och använda molntjänster, så sätter du upp ett WAN, fram tills nu så har MPLS varit det tydligaste valet. MPLS har varit en kostsam lösning med bandbreddsbegränsningar, men samtidigt så är den bra på att säkra upp kvalitén på leveransen. Vilket möjliggör en central hantering a din datamiljö. I detta Whitepaper så kommer vi titta på hur man kan göra en indikativ ekonomiskutvärdering.

LADDA HEM DIN GUIDE HÄR

Share This