Analys av ert IT-nätverks säkerhetsstrategi

Vi hjälper er identifiera ev säkerhetsluckor och ger rekommendationer kring lämpliga åtgärder. Våra förslag baseras på en avvägning av era krav kring säkerhet och tillgänglighet. Analysen är helt kostnadsfri* och omfattar utvärdering av:

– IT arkitektur
– fysisk och logisk nätverskdesign
– Säkerhetsluckor i WIFI nät
– Brandvägg/Brandväggar
– IT- säkerhetspolicy

*Vi förbehåller oss rätten att göra en lämplighetsprövning av ert potentiella behov av våra tjänster. Skulle era behov bedömmas vara utanför vår leverensförmåga förbehåller vi oss rätten att inte leverera något rapport i enlighet med detta erbjudande.

BOKA HÄR

Share This