Tjänsteprodukter

Nätverkstjänster

DESIGN

HOMOGEN DESIGN

FRAMTIDSSÄKER

DESIGN

ANPASSNING AV PRODUKTSPEIFIKA  PARAMETRAR

MATCHING AV PRODUKTLIVSCYCKLAR


KONTAKTA OSS

Stabilitet och tillgänglighet i ditt nät börjar med design, det är viktigt att du skapar ett homogent nätverk. Innan du börjar med design så behöver du ta reda dina behov och förutsättningar idag och för den produktlivscykel som du träder in i. Då en normal produktlivscykel brukar vara mellan tre till åtta år så behöver du även ta med framtidssäkerhet i beaktande när du bygger ditt nätverk ifrån början.

I vår design så har vi en dialog runt normalparametrar. Vi försöker att använda samma protokoll och metoder så mycket som möjligt för att få ett stabilt och homogent nät.

 • Antal platser

  En eller flera platser och kommunikation mellan dom

 • Nätbelastning

  Antal användare, kapacitetsbehov nu och upp till åtta år framåt

 • Applikationer

  Antal och typer av applikationer, specifika krav ifrån applikationerna

 • Stabilitet

  Stabilitetskrav & tillgänglighetskrav

 • Säkerhetskrav på ditt nät

  E-post, applikation, webb

 • Specifika krav på VLAN och gästnät

  Arbetsgrupper, teknik, inköp, försäljning, ledarskap

 • Serverbehov och tillhörande lagringsbehov

  Behov per anställd, datamängd, intervall, filer

 • DMZ

  Behov av att dela filer/information/resurser med kollegor och partners

 • Applikationsfilter

  Finns det någon trafik om ni vill reglera

 • WIFI behov

  Antal användare, yta, krav på bandbredd, särskilda applikationer, gästportal, social WIFI

 • Behov av att komma åt ditt lokala nät utifrån

  VPN, krypterad fjärranslutning

Vilka system och enheter ska kunna prata med varandra? Vi konfigurerar alla enheter så som till exempel, serverar, brandväggar och switchar. 

 • Förkonfiguration av alla enheter

  Av serverar, brandväggar och switchar

 • Access

  Skapa access för applikationer, program och resurser.

 • Skapa logisk design

  Vi bygger det logiska nätet utifrån den logiska designen.

 • Fysisk design

  Bygger det fysiska nätet enligt vår design.

 • Backup av konfiguration

  Laddar ner och sparar all konfiguration på säker plats.

 • SNMP integration

  Integration av övervakningssystemet.

 • Backup

  Uppbyggnad av backuprutiner och lagringsrutiner

 • WIFI integration

  Site survey för att verifiera funktion och kanalplanering.

INTEGRATION, KONFIGURATION

CROSS PLATTFORM INTEGRATION

ÖVERVAKNINGS INTEGRATION

DOKUMENTATION

INTEGRATION, KONFIGURATION

POLICY KONFIGURATION

FIRMWARE KONFIGURATION

 


KONTAKTA OSS

ÖVERVAKNING, SUPPORT

BELASTNING

INTRÅNG

ÖVERVAKNING, SUPPORT

TRAFIKÖVERVAKNING

RESURSHANTERING

 


KONTAKTA OSS

Vi hanterar ert nät med tröskelvärden, både för incidenter och för att kunna agera proaktivt. Vi tittar normalt på:

 • CPU belastning

 • Enhetsbelastning

 • Länkbelastning

 • Diskutnyttjande

 • Portbelastning

 • Kanalbelastning

 • Radiostörningar

 • Trafikmönster

 • Rouge detection

Incidenter hanteras efter påverkans grad. Ni får även tillgång till en kundportal och ett ärendehanteringssystem. Eskalerings process etableras så att ni vet när ni för information om status och progress. För WIFI så tittar vi också på störningar och allmän WIFI miljö med jämna mellanrum.

Share This