Specialister på nätverk

Svenska Digital har mer än 20-års erfarenhet av att designa, integrera och supportera stora komplexa datanät, med bland annat krav på stabilitet, kapacitet, säkerhet och snabb respons.

Experter inom nätverk & säkerhet

Experter innom RF (Radio Frekvens)

Experter inom systemintegration

Vår nätverksportfölj

LAN

SKYDDA INFORMATION

SÄKERSTÄLLA TILLGÄNGLIGHET

ANPASSAT TILL DINA APPLIKATIONER

TITAN

INNOVATIV

PROAKTIV

EN ANSVARIG

LOKALT NÄTVERK

Ditt lokala nät behöver inte vara en svart låda. Vi designar, integrerar, hanterar och övervakar ditt nätverk samt rapporterar nätverkets kvalitet

WIFI

SÄKER UPPKOPPLING

STABIL UPPKOPPLING

APPLIKATIONSANPASSAT

ARGON

KONTROLL

PRIORITERING

KANALHANTERING

TRÅDLÖST NÄTVERK

En flexibel lösning, där vi separerar gästnätverk, säkerställer säkerheten, övervakar samt proaktivt hanterar WIFI nätets prestanda.

SD-WAN

SÄKER UPPKOPLING

EFFEKTIVARE NÄTHANTERING

OPTIMERING AV UPPKOPPLINGAR

KEVLAR

ÖVERVAKNING

PROAKTIV HANTERING

EN ANSVARIG

NÄTVERK MELLAN KONTOR

Med SD-WAN kan du nu få mer kontroll över ditt nätverk mellan olika kontor. Du kan snabbare implementera nya applikationer, få ökad transparens, säkerhet och flexibilitet samt att det är billigare än tidigare lösningar