IT-SÄKERHET

VI GENOMFÖR SÄKERHETSANALYSER FÖR SKYDD MOT RANSOMWARE

IT-säkerhet, en dimension i allt vi gör

Hanteringen av IT-säkerhet behöver vara en levande process med flera beröringspunkter. Att bygga en säkerhetslösning är i slutändan en avvägning mellan isolering och tillgänglighet. Vi rekommenderar att man skapar en modell som regelbundet går igenom policy, utvecklingen av attacker och ålder på firmware och hårdvara. Allt för att säkerställa att just er lösning ger bästa möjliga skydd mot aktuella hotbilder.

Arkitektur och design av nätverk

Stabilitet och tillgänglighet i ditt nät börjar med design, det är viktigt att du skapar ett homogent nätverk. Innan du börjar med design så behöver du ta reda dina behov och förutsättningar idag och för den produktlivscykel som du träder in i. Då en normal produktlivscykel brukar vara mellan tre till åtta år så behöver du även ta med framtidssäkerhet i beaktande när du bygger ditt nätverk ifrån början.

Drift och underhåll av nätverk
  • BELASTNING
  • INTRÅNG
  • TRAFIKÖVERVAKNING
  • RESURSHANTERING
Säkerhet – utvärdering, analys och utbildning

Som företagare så vill du skydda dig och din data, du vill framförallt ha kontroll på vem och hur obehöriga kommer åt dina nät. Du kanske tänker det drabbar inte mig, eller jag har inget av intresse. Du kanske har rätt, samtidigt har ditt nätverks DNA ifrån dag ett skapades utan att bygga in säkerhet och de så är de flesta svenskar bara tre steg ifrån någon som är intressant för en säkerhetsattack, och om du står på deras e-mail adressbok så kan du drabbas som tredje man.

Hård- och mjukvara

Vi följer kontinuerligt den tekniska utvecklingen på marknaden och matchar vår produktportfölj till marknadsbehoven. Vi ser alltid till att vara i framkant med den nya tekniken och utvärderar noggrant tillverkare som är innovativa. När vi introducerar nya produkter väljer vi välkända marknadsledande tillverkare för att få högsta möjliga kvalitet och stabilitet. Vi jobbar med professionell utrustning som ställer höga krav på tillförlitlighet. Självklart erbjuder vi professionell TAC-support. Vi tar hänsyn till alla säkerhetsaspekter när vi väljer nätverksprodukter, inklusive att de har stöd för alla viktiga säkerhetsprotokoll och funktioner.

Share This